Hišni red

Vadeči Trening placa je vsak, ki izpolni prijavnico in plača vpisnino ter vadnino

Mlajšim od 15 let je prijava in vadba možna le ob dovoljenju staršev ali skrbnikov

Z vpisom se zavežete, da boste upoštevali hišni red Trening placa

Članska izkaznica ni prenosljiva

Pred vadbo se morate javiti pri receptorju in predložiti člansko izkaznico

Vadba je možna ob poravnani vadnini

Izkaznice ni možno shraniti pri receptorju

V garderobo in telovadnico je vstop dovoljen samo vadečim

Po končani vadbi, morate ključ od garderobne omarice vrniti receptorju

V primeru izgube ključa, ga morate plačati

Za garderobo in osebne predmete ne odgovarjamo

Na vadbo se morate predhodno prijaviti in, če ne pridete na vadbo, predhodno odjaviti

Priporočljivo je, da pridete na Trening plac 15 minut pred vadbo

Počakajte, da se predhodna vadba zaključi in da vadeči zapustijo dvorano, šele nato vstopite v dvorano

Med vadbo nosite čiste športne copate in čista športna oblačila

Med vadbo obvezno uporabljajte brisačo

Po končani vadbi obvezno pospravite rekvizite na svoja mesta

Vzdržujte red in čistočo v prostorih Trening placa

Udeležba na skupinskih vadbah je na lastno odgovornost

Prosimo, da v primeru virusnih obolenj ne obiskujete Trening placa

Nepooblaščenim osebam je prepovedano oglaševanje in prodaja kakršnegakoli blaga povezanega s športom, prehrano in kozmetiko

Pridržujemo si pravico spremembe urnika glede na potrebe in povpraševanje vadečih

Pridržujemo si pravico spremembe cenika in hišnega reda, ki sta javno obešena v prostorih Trening placa

Osebje Trening placa si pridržuje pravico prepovedati vadbo obiskovalcem, ki ne upoštevajo hišnega reda Trening placa